Historie SDH

Sbor dobrovolných hasičů v Jistebníku byl založen 2. července 1933.

Sbor vznikl ne ani tak z potřeby hmotné a požádně bezpečnostní, že by tehdejší už existující německý hasičský sbor v obci nestačil.  Naopak. Německý sbor stačil pro místní potřeby úplně, neboť byl už téhdy vybaven moderní motorovou stříkačkou a dobře vycvičeným mužstvem. Ale český hasičský sbor byl v Jistebníku ustaven na pokyn tehdejšího okresního úřadu a z podnětu české hasičské župní jednotky v Klimkovicích. Tehdy dostávaly hasičské sbory pravidelné státní podpory a různé subvence, které ovšem v Jistebníku odebral německý hasičský sbor jako tehdy jediný v obci. A aby se tyto podpory dostaly také do českých rukou a zároveň aby byly podpořeny zájmy české národní věci, byl založen český hasičský sbor, jenž nesl název „Sbor dobrovolných hasičů v Jistebníku nad Odrou – Nádraží“.

Předválečná léta trvání sboru byla od samého počátku jeho založení léty iniciativní, cílevědomé a činorodé práce, zásluhou které sbor dosahoval velmi dobrých výsledků, které byly velmi důležité pro podporování a upevňování sebevědomí české národnostní menšiny v obci.

Neblahé politické události podzimu roku 1938 a nacistická okupace Jistebníku zasáhly katastrofálně do života českého hasičského sboru. Většinu členů a funkcionářů sboru byla nucena se z obce vystěhovat, majetek sboru byl ihned zabaven a veškerá další činnost sboru zastavena.